29
Már

Gótikus francia katedrálisok

A gótikus építészet a francia királyok központi tartományának városaiban született meg,  a 12. század közepétől meginduló nagy székesegyházak építésével. Az elnevezést először pejoratív értelemben használták a reneszánsz korban, a sötétnek vélt középkor művészetét illették vele a fényesnek tartott antik művészettel szemben.

gótikus francia katedrálisok / INOUT-HOME

A burgundiai és a normandiai késői román építészet elemeit, a csúcsívet, a bordás kereszt- és hatsüveges boltozatot, a kéttornyos nyugati homlokzatot átvéve fejlesztik ki a kor törekvéseit megvalósító új felépítésű templomtípust.

gótikus francia katedrálisok / INOUT-HOME

A gótika építészete az építéstechnológia fejlődésének talaján jön létre, a tartószerkezetek statikus jellegét az erőviszonyok megismerése és szabad szerkesztési alkalmazása jellemzi. A templomok függőlege tagoltsága, karcsú pillérei, magasba emelkedő tornyai, díszes kőrácsos ablakai a korábbi formavilággal szemben radikális különbséget mutattak. Ezen épülettípus legfontosabb jellemzője a pillérekkel megtámogatott összetett csúcsíves vagy legyező keresztboltozat, karcsúbb, magasabb oszlopok és támpillérek rendszere, használata lehetővé tette az egyre magasabb katedrálisok építését.

gótikus francia katedrálisok / INOUT-HOME

A falak teherhordó szerepére már nincs szükség, az épületet kívülről vastag támfalak erősítik, ezért lehetővé vált a falak teljes felszabadítása a boltozat terhe alól. Megjelent a csúcsívesség tehát, nagy, keskeny, magas üvegablakokkal tagolt falak jellemzők, melyek építéséhez főleg terméskövet használtak.

gótikus francia katedrálisok / INOUT-HOME

Ezzel fénnyel elárasztott, hatalmas méretű, magasba törő téregyütteseket és ezeket érzékeltető épülettömegeket hozott létre. A lenyűgöző hatást a szerkezetekkel összehangolt formák, tagoló- és díszítőelemek,megalkotásával fokozták, mindezzel pedig az anyag, szerkezet és forma harmonikus arányokra épülő, tökéletes egységét teremtették meg. A gótikus katedrálisok egyetlen térből álló nagy tömeg befogadására alkalmas un.  fő. és  mellékhajós csarnoktemplomok, melyeket kőrácsos ablakok,  küllőosztású páratlanul szép ólomüveges rózsaablakok, valamint kör- és csúcsíves idomok jellemeznek. 

gótikus francia katedrálisok / INOUT-HOME

A gótikus térélmény kialakulásában rendkívül nagy szerepük van a festett üvegablakoknak, melyek nem a megvilágítás egyszerű kellékei, hanem egyszersmind a természetes fény átlényegítésének eszközei is. A gótika szimbolikus látásmódjának lényege a misztikus fény, ami mint látható bonyolult mérnöki és művészi munka segítségével jött létre. A természetfeletti érzetét keltő fényhatások előidézése mellett a festett ablakok – a rajtuk látható bibliai történetek által – tartalmi jelentést is hordoznak.

gótikus francia katedrálisok / INOUT-HOME

A gótikus katedrálisok legszebb példái – a teljesség igénye nélkül – Franciaországban,  a párizsi Notre Dame, a Reims-i , Amiens-i, és a  Rouen-i székesegyházak.